Zamówienie na niszczenie dokumentacji niejawnej

Dodane przez Piotr Peljan - pon., 01/03/2021 - 12:02
Rodzaj zamówienia
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
zwraca się z prośbą o nadesłanie ofert cenowych na zniszczenie dokumentacji niejawnej podlegającej na podstawie zgody Archiwum Państwowego brakowaniu w ilości około 30mb. Dokumentację stanowią historie chorób pacjentów.

  • Proces odbioru i niszczenia powinien odbyć się zgodnie z obowiązującymi normami.
  • Dokumentacja zostanie przekazana do niszczenia w zaplombowanych pojemnikach dostarczonych przez wykonawcę usługi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  • Zniszczenie dokumentacji przeprowadzone musi zostać pod nadzorem Komisji wykonawcy usługi
    i zostać potwierdzone certyfikatem zniszczenia.
  • Proces zniszczenia powinien zostać zarejestrowany w formie filmu i dostarczony na nośniku wraz
    z certyfikatem zniszczenia do zlecającego usługę.

 

Oferty cenowe prosimy składać w formie elektronicznej na adres sekretariat@womp.opole.pl do dnia 15. 03. 2021 r.

Temat wiadomości e-mail: OFERTA NISZCZENIE - Nazwa oferenta