ZAKRES USŁUG

Ośrodek nasz wykonuje również usługi z zakresu podstawowej profilaktyki, takie jak:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, wynikające z Kodeksu pracy,
 • badania osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • badania osób zatrudnionych w warunkach morskich, podwodnych i tropikalnych,
 • badania osób zatrudnionych w transporcie kolejowym,
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców,
 • badania pracowników ochrony mienia,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających broń palną,
 • badania do celów sanitarno epidemiologicznych,

badania psychotechniczne:

 • kierowców,
 • osób posługujących się bronią palną,
 • osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów.

W ramach kontraktów zawartych z Oddziałem Opolskim Narodowego Funduszu Zdrowia jednostka nasza oferuje usługi w następującym zakresie:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • porady dermatologiczne,
 • porady neurologiczne,
 • porady okulistyczne,
 • porady laryngologiczne,
 • porady pulmonologiczne,
 • porady foniatryczne,
 • porady logopedyczne,
 • poradnia kardiologiczna,
 • poradnia ginekologiczno-położnicza.

zabiegi rehabilitacyjne:

 • gimnastyka,
 • masaż,
 • diadynamik,
 • jonoforeza,
 • TENS,
 • terapia polem elektromagnetycznym i magnetycznym,
 • inhalacje,
 • ultradźwięki,
 • krioterapia
 • hydroterapia.

         
podstawowa opieka zdrowotna

 • porady lekarza pierwszego kontaktu,
 • opieka pielęgniarki środowiskowej,
 • usługi gabinetu zabiegowego.

W doskonale wyposażonych pracowniach diagnostycznych oferujemy następujące badania dodatkowe:

 • spirometria - ocena wydolności układu oddechowego z próbami rozkurczowymi,
 • audiometria tonalna - ocena lokalizacji, charakteru i wielkości ubytku słuchu,
 •  audiometria obiektywna - tympanometria,
 • wideostroboskopia:
 1. czynnościowa ocena krtani podczas emisji głosu z analizą akustyczną głosu,
 2. lupowa ocena stanu błony bębenkowej z cyfrową archiwizacją zapisów,
 • palestezjometria - pomiar czucia wibracji w zakresie nerwów obwodowych,
 • USG - badania ultrasonograficzne
 • EMG - rejestracja czynności elektrycznej mięśni,
 • EEG – zapis czynności bioelektrycznych mózgu,
 • Holter-EKG, Holter Ciśnienia,
 • EKG spoczynkowe i wysiłkowe - zapis czynności bioelektrycznej serca w spoczynku i po obciążeniu organizmu wysiłkiem,
 • testy alergologiczne - skórne, wziewne i pokarmowe, w tym diagnostyka alergii zawodowych,
 • diagnostyka histopatologiczna zmian skórnych z ukierunkowaniem na prewencję nowotworową,
 • zabiegi krioterapeutyczne w zakresie schorzeń skóry,
 • komputerowe badanie pola widzenia z ukierunkowaniem na profilaktykę jaskry,
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

W ramach działalności okołomedycznej oferujemy:

 • szkolenia specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy,
 • szkolenia pielęgniarek służby medycyny pracy,
 • poradnictwo dla zakładów pracy,
 • opracowywanie i realizacja programów promocji zdrowia w szkołach i zakładach pracy województwa opolskiego.

W zakresie medycyny pracy współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi, a szczególnie z:

 • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi,
 • Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 • Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie,
 • Kliniką Chorób Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Personel medyczny aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich sympozjach i programach dotyczących ochrony zdrowia pracujących, a także organizuje ogólnokrajowe konferencje naukowe.

WOMP prowadzi działalność na terenie Kędzierzyna-Koźla w następujących placówkach:

 • ul. M. Reja 2a ( Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna z poradniami specjalistycznymi, Dział Organizacji Nadzoru i Szkoleń, Zarząd i Administracja),
 • ul. Piastowska 51 (Przychodnia Rejonowo-Profilaktyczna „PIASTOWSKA”),
 • ul. Energetyków 11 (Przychodnia Rejonowo-Profilaktyczna „ELEKTROWNIA”). ul. Jana Pawła II 31 (Ośrodek Rehabilitacji)