SZKOLENIA 2021

Plan szkoleń lekarzy i pielęgniarek podstawowych jednostek służby medycyny pracy województwa opolskiego na rok 2021r. organizowanych przez WOMP w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu wspólnie z Opolskim Oddziałem PTMP

 


PLAN SZKOLEŃ LEKARZY


 

Plan szkoleń lekarzy podstawowych jednostek służby medycyny pracy Województwa Opolskiego w roku 2021 r. organizowanych przez WOMP w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu wspólnie z Opolskim Oddziałem PTMP na 2021r.

Plan szkoleń został opracowany w grudniu 2020 r. Niestety ze względu na nadal trwającą pandemię musiał ulec modyfikacji. Prawdopodobnie w roku 2021 szkolenia nie będą się odbywały w Izbie Lekarskiej w Opolu, lecz drogą korespondencyjną.

Prosimy o śledzenie na naszej stronie internetowej informacji na ten temat.

Poniżej zamieszczamy tematykę zaplanowanych szkoleń oraz nazwiska wykładowców.

Data

Godzina

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Wykładowca

marzec

wtorek

23.03.2021

1300

Izba Lekarska w Opolu

ul. Grunwaldzka 23

Badania profilaktyczne.

Aktualne przepisy. Omówienie wskazówek metodycznych.

Lek.med. Jolanta Maksymiuk

specjalista medycyny pracy

czerwiec

wtorek

22.06.2021

1300

Izba Lekarska w Opolu

ul. Grunwaldzka 23

Badanie lekarskie kandydatów na kierowców
i kierowców przepisy, orzeczenia.

Lek. med. Helena Kozłowska

specjalista medycyny pracy Dyrektor WOMP

wrzesień

czwartek

16.09.2021

1300

Izba Lekarska w Opolu

ul. Grunwaldzka 23

Choroby psychiczne,
a zdolność do pracy.

Lek. med. Maciej Szcześniak

neurolog, psychiatra

listopad

czwartek

18.11.2021

1300

Izba Lekarska w Opolu

ul. Grunwaldzka 23

Zakażenia wirusem B
i C wśród personelu medycznego, praca poglądowa do specjalizacji z zakresu medycyny pracy.

Lek.med. Arkadiusz Rams

specjalista medycyny pracy

 


PLAN SZKOLEŃ PIELĘGNIARKI 


 

Plan szkoleń zewnętrznych dla pielęgniarek medycyny pracy

Poniżej zamieszczamy tematykę zaplanowanych szkoleń oraz nazwiska wykładowców.

 

Data

Godzina

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Wykładowca

Czerwiec

1000

Sala Konferencyjna WOMP

Aktualne problemy
w medycynie pracy związane
z pandemią

lek.med.
Jolanta Maksymiuk

St.Instr ds. pielęgniarstwa
 Grażyna Opiłka

Wrzesień

1000

Sala Konferencyjna WOMP

Problemy psychologiczne pielęgniarek w pracy zawodowej związane z pandemią

Marta Stremler – psycholog

St. Instr ds. pielęgniarstwa
Grażyna Opiłka

Listopad

1000

Sala Konferencyjna WOMP

Udzielanie pierwszej pomocy medycznej w okresie pandemii

pielęgniarka specjalistka
 Jolanta Wiendlocha