KLAUZULA INFORMACYJNA PACJENTA

KLAUZULA INFORMACYJNA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2 A.
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu możliwy jest pod numerem telefonu:. (77) 483 77 32 wew. 101 lub pod adresem email: sekretariat@womp.opole.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych na podstawie Art.9 ust.2 lit. h - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
   
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy władzy publicznej, Konsultanci krajowi i wojewódzcy w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru  oraz  osoby lub instytucje upoważnione przez pacjenta.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
   
 7. Przekazanie nam Pani/a danych jest wynikiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w p. 3
   
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich