O nas

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu
z/s w Kędzierzynie-Koźlu powstał w 1996 roku na bazie Przemysłowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Opolu.

O lokalizacji jednostki w Kędzierzynie-Koźlu, a nie w stolicy województwa zadecydowało bardzo dobre zaplecze medyczne (kadra, sprzęt) oraz duże skupisko zakładów przemysłowych, z którymi jednostka efektywnie współpracowała.

WOMP w aktualnej formie organizacyjno-prawnej działa od 01.10.1998 roku i powstał w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej o tej same nazwie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Obecnie WOMP to nowoczesna i wysoko-specjalistyczna instytucja zajmująca się rozpoznawaniem chorób zawodowych, diagnostyką i leczeniem chorób parazawodowych, opracowywaniem i realizacją programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz nadzorem merytorycznym nad podstawowymi jednostkami ochrony zdrowia pracujących i szkoleniem kadry medycznej.

WOMP jest jedyną w województwie opolskim jednostką uprawnioną do rozpoznawania chorób zawodowych.

Fotorelacja
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3