Badania ankietowe pacjentów

ANKIETA

W celu ciągłego polepszania naszych usług prosimy o wypełnienie ankiety abyśmy mogli spełnić Wasze oczekiwania oraz dostarczenie jej do jednostki głównej.

Dodatkowo jeżeli Państwo wolą w/w ankietę można również wypełnić w wersji elektronicznej znajdującej się pod adresem ->

Dziękujemy
 
 1. Czy miał Pan/Pani  problem z zarejestrowaniem się ?
 
 TAK                             NIE               (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć)
 

2. Czy jest Pan/Pani zadowolony z jakości usług ?
 
 TAK                             NIE               (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć)
 
3. Czy jest Pan/Pani zadowolony z pracy naszego personelu ?
 
 TAK                             NIE               (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć)
 
4. Czy jest czysto ?
 
 TAK                             NIE               (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć)
 
5. Czy w razie potrzeby będzie Pan/Pani korzystał jeszcze
   z naszych usług ?
 
 TAK                             NIE               (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć)
 
6.  Co powinniśmy zmienić aby byli Państwo zadowoleni
    z naszych usług ?
 

Załączniki