Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności


Uwaga Pracodawcy
UWAGA PRACODAWCY!
BADANIA PROFILAKTYCZNE
dla pracowników zakładów, które mają zawarte umowy na świadczenia opieki profilaktycznej
z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu



W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego i brakiem jednoznacznego stanowiska organów decyzyjnych, jednocześnie mając na uwadze ochronę Państwa Pracowników i personelu medycznego Ośrodka na czas epidemii (do odwołania) wprowadzam następujące zasady wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych):
1.Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne.
2.Pracodawca ze strony internetowej www.womp.opole.pl drukuje Kartę badania profilaktycznego dla każdego kierowanego na badanie Pracownika.
3.Pracownik wypełnia Kartę badania profilaktycznego (zaznaczone pola) i podpisuje ją. Na pierwszej stronie karty pracownik wpisuje serię i nr dowodu osobistego.
4.Pracownik przesyła skan skierowania i wypełnioną Kartę badania profilaktycznego na adres pmp@womp.opole.pl. Oryginały przesyła pocztą lub w zaklejonej kopercie składa osobiście w rejestracji Ośrodka pok. 425 (IV piętro) w godzinach 8.00-13.00.
5.Lekarz medycyny pracy na podstawie posiadanej dokumentacji oraz oceny badania podmiotowego wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na okres maksymalnie do 30.09.2020r.
6.W szczególnie trudnych sytuacjach lekarz może wezwać pacjenta w celu przeprowadzenia badania przedmiotowego.
7.Opłata za powyższe badanie profilaktyczne z wydaniem orzeczenia będzie regulowana wyłącznie na konto bankowe Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w wysokości połowy obowiązującej ceny wg umowy, za badanie przez lekarza medycyny pracy.
8.Orzeczenia można odebrać osobiście w rejestracji lub będą wysyłane pocztą (Pracodawca określa formę odbioru).
9.Na czas epidemii odstępujemy od wymogu potwierdzania podpisem pracownika  odbioru orzeczenia, w rejestrze wydanych orzeczeń.
10.Po ustaniu okresu zagrożenia epidemicznego, pracownik, który otrzymał orzeczenie rejestruje się na badanie profilaktyczne w celu uzupełnienia wymaganych konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych. Lekarz medycyny pracy wystawi Orzeczenie docelowe, a pracownik złoży podpis w rejestrze wydanych orzeczeń
11.Pracodawca ponosi opłatę w wysokości drugiej połowy obowiązującej ceny wg umowy plus opłatę za ewentualne konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe zgodnie z umową.
Mam nadzieję, że powyższe zasady kontynuacji opieki profilaktycznej na okres epidemii będą dla Państwa satysfakcjonujące.
W przypadku wydania przez organy decyzyjne zaleceń dot. opieki profilaktycznej nad pracownikami w okresie epidemii, będziemy Państwa informować.
Dyrektor WOMP
Lek. med. Helena Kozłowska

Załączniki:

Aktualności
ELEKTR. REJESTRACJA PACJENTÓW

Wykaz placówek badających uczniów


BADANIA UCZNIÓW i STUDENTÓW 2020
BADANIA UCZNIÓW i STUDENTÓW 2020

 
Podstrony:  1  2  3 
Dekra
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH