Udostepnienie dok. medycznej

CENNIK ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9,68 zł. brutto
  • jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej 0,34 zł. brutto
  • dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych 1,94 zł. brutto
  • w przypadku dostarczania kopii drogą pocztową wnioskodawca pokrywa koszt przesyłki.
  • za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz -pierwszy w żądanym zakresie - opłaty nie pobiera się
  • przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2019 r. wynosi 4.839,24 zł