Szkolenia

Plan szkoleń lekarzy podstawowych jednostek służby medycyny pracy województwa opolskiego na rok 2019r. organizowanych przez WOMP w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu wspólnie z Opolskim Oddziałem PTMP

Załączniki