Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Zamówienie na opiekę informatyczną

OGŁOSZENIE z dnia 05.12.2017r. na opiekę informatyczną nad sprzętem i oprogramowaniem W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na opiekę informatyczną nad sprzętem i oprogramowaniem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu prosi o składanie ofert w terminie do 15.12.2017r. w siedzibie jednostki ul. Mikołaja Reja 2a w Kędzierzynie-Koźlu pok. 403 do godziny 13.00 lub drogą pocztową, w tym pocztą elektroniczną na adres sekretariat@womp.opole.pl. Przedmiot zamówienia obejmuje opiekę informatyczną nad sprzętem i oprogramowaniem w trzech placówkach na terenie Kędzierzyna-Koźle, w tym: - ul. M. Reja 2a siedziba główna jednostki – Administracja, Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna, Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń, - ul Piastowska 51 Przychodnia Rejonowo - Profilaktyczna, - ul. Jana Pawła II 31 Ośrodek Rehabilitacji. Zakres serwisu dotyczy w szczególności: serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego, nadzoru nad sieciowymi systemami operacyjnymi i aplikacjami (Windows, Word, Excel), wykonywania kopi zapasowych, konsultacji i nadzoru w zakresie rozwoju informatyki, zamówień sprzętu i oprogramowania, pośrednictwa w kontaktach z firmami zewnętrznymi. Umowa będzie obejmowała wykonywanie czynności związanym z bieżącą eksploatacją systemów informatycznych u Zleceniodawcy: - wykonywanie archiwizacji (kopi okresowych), wykonywanie i przechowywanie kopi danych (w tym na nośnikach CD) , odtwarzanie danych z kopii, - konsultacje przez telefon i w siedzibach jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, - usuwanie drobnych usterek sprzętowych i programowych, - sprawowanie nadzoru nad oprogramowaniem sieciowym, - konsultacje w zakresie spraw związanych z rozwojem informatyki, - podmiana uszkodzonego sprzętu do czasu jego naprawy na zastępczy. Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi max 4 godziny w godzinach 7-15 i 8 godzin w godzinach 15-7. Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela Bożena Wolińska tel. 77 4837732 w 104
Aktualności
Elektroniczna rejestracja pacjentów

Rezygnujesz z umówionej wizyty u lekarza napisz emaila: rezygnacja@womp.opole.pl
W celu rezygnacji z umówionej wizyty lekarskiej napisz na adres rezygnacja@womp.opole.pl  podając swoje imię i nazwisko oraz datę umówionej wizyty.

Informacja dla lekarzy badających kierowców
W związku z zaobserwowanymi rozbieżnościami w wypełnianiu wystawianych przez Państwa orzeczeń o zdolności do kierowania pojazdami informuję, że po wykonaniu badania należy wskazać brak bądź istnienie przeciwskazań zdrowotnych poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu

 
Podstrony:  1  2 

 Foto
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.