Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Ogłoszenie o naborze pracowników

Wojewódzki Ośrodek Medycyny pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Ogłoszenie o naborze pracowników na wolne stanowisko pracy Stanowisko – specjalista ds. płac, zaopatrzenia i zamówień publicznych 1. Wymagania: • wykształcenie wyższe • znajomość aktów normatywnych, ustaw, rozporządzeń w zakresie wynagrodzeń, • znajomość aktów normatywnych, ustaw, rozporządzeń w zakresie zamówień publicznych, • biegła znajomość obsługi komputera. 2. Zakres realizowanych zadań:  w zakresie płac i świadczeń osobowych: • planowanie i analiza wykorzystania funduszu płac, • terminowe sporządzanie list płac dla pracowników, • naliczania wynagrodzeń, zasiłków i nagród oraz innych świadczeń pracowniczych, • dokonywanie potrąceń ustawowych i egzekucyjnych z wynagrodzeń pracowników, • prowadzenie rozliczeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników, • prowadzenie i aktualizacja kart wynagrodzeń i zasiłków wypłacanych pracownikom. • terminowe przygotowywanie i przekazywanie na stanowisko realizacji płatności przelewów: wynagrodzeń, zasiłków, nagród, innych świadczeń oraz składek ZUS i podatków, • prowadzenie dokumentacji i obliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, rodzinne, opiekuńcze, porodowe, pogrzebowe, wychowawcze, rehabilitacyjne, wyrównawcze i inne), • kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych, • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu płac.  w zakresie zaopatrzenia i zamówień publicznych: • opracowywanie projektów planów zaopatrzenia i wyposażenia ośrodka w: leki, sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, sprzęt i urządzenia gospodarcze, meble, środki czystości, bieliznę, druki, materiały biurowe itp. w oparciu o składane zapotrzebowania z poszczególnych komórek organizacyjnych, • celowe i prawidłowe zaopatrywanie w środki trwałe (zgodnie z planem inwestycyjnym) i niskowartościowe środki trwałe, • udzielanie zamówień publicznych w trybie określonym w ustawie prawo zamówień publicznych, • na dokumentach finansowych wskazywanie ośrodki kosztów oraz przychodów, • przygotowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych. 3. Wymagane dokumenty • podanie o przyjęcie do pracy, • dyplom ukończenia wyższej uczelni, szkolenia, kursy, • życiorys zawodowy, • dokumenty potwierdzające praktykę zawodową (np. świadectwa pracy, referencje), • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 4. dokumenty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a IV p. pok. 403 do 18.08.2017r. do godz. 10.00.
Aktualności
Elektroniczna rejestracja pacjentów

Rezygnujesz z umówionej wizyty u lekarza napisz emaila: rezygnacja@womp.opole.pl
W celu rezygnacji z umówionej wizyty lekarskiej napisz na adres rezygnacja@womp.opole.pl  podając swoje imię i nazwisko oraz datę umówionej wizyty.

Informacja dla lekarzy badających kierowców
W związku z zaobserwowanymi rozbieżnościami w wypełnianiu wystawianych przez Państwa orzeczeń o zdolności do kierowania pojazdami informuję, że po wykonaniu badania należy wskazać brak bądź istnienie przeciwskazań zdrowotnych poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu

 
Podstrony:  1  2 

 Foto
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.