Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Polityka jakości

Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych udzielanych naszym Pacjentom i pozostałych usług zapisanych w Statucie, tak aby zapewnić rozwój firmy i jej trwałą egzystencję przez długie lata.

Politykę Jakości realizujemy przez:
  • ciągłe udoskonalanie jakości naszych usług, co pozwoli na utrzymanie pełnej konkurencyjności na lokalnym rynku
  • współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia pracujących
  • stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Klientów
  • respektowanie Karty Praw Pacjenta
  • profilaktykę i edukację zdrowotną Pacjentów
  • rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z firmą
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
Deklaracja kierownictwa
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu
z/s w Kędzierzynie-Koźlu


Świadomi jesteśmy odpowiedzialności za realizację celów wynikających z Polityki Jakości. Uważamy, że jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy, ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Jesteśmy przekonani iż prowadzenie szkoleń dla całego personelu przyniesie pełną akceptację roli Systemu Zarządzania Jakością w świadczeniu usług medycznych w zakresie orzecznictwa i diagnostyki chorób zawodowych, usług rehabilitacyjnych, profilaktycznych, leczniczych oraz uświadomienie konieczności sygnalizowania problemów i podejmowania działań zapobiegających wystąpieniu niezgodności. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

Kierownicy poszczególnych działów przekazują swoim współpracownikom dokumenty Systemu Zarządzania Jakością dotyczące zakresu ich pracy. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości na swoich stanowiskach pracy i zobowiązani do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.
Aktualności
Sprawozdania za 2017r. dla lekarzy profilaktyków
MZ-35A i MZ-35B

Elektroniczna rejestracja pacjentów

Rezygnujesz z umówionej wizyty u lekarza napisz emaila: rezygnacja@womp.opole.pl
W celu rezygnacji z umówionej wizyty lekarskiej napisz na adres rezygnacja@womp.opole.pl  podając swoje imię i nazwisko oraz datę umówionej wizyty.

 
Podstrony:  1  2 

 Foto
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.